Zorgmijders

Geachte heer, mevrouw,

In de regio Utrecht hebben we, met een subsidie van ZonMw, een project opgestart om samen te werken met families (of andere naastbetrokkenen) om “zorgwekkende zorgmijders” te bewegen om toch (weer) zorg te accepteren. Met een “zorgwekkende zorgmijder” bedoelen we iemand met een psychiatrische aandoening die zorg nodig heeft, maar die zorg niet wil aanvaarden. Zoals u wellicht weet gaat het daarbij gewoonlijk niet om eigenwijsheid of om domheid. De betrokkene heeft dan meestal een heel andere kijk op de problemen die hij/zij ervaart en ziet niet in hoe de zorg hem kan helpen bij die problemen.

We noemen dit project T&T. Toeleiding en Terugleiding naar de zorg. In dit project gaat het om “maatwerk”; iedere situatie is weer verschillend. We weten wel dat bijna altijd de familie een heel belangrijke rol speelt bij het in zorg krijgen of in zorg houden van iemand met een ernstige psychiatrische aandoening. Daarom zoeken we intensieve samenwerking met die familie (of andere naastbetrokkenen). Het project wordt uitgevoerd door een ervaren Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (Tiny van Hees) en een familie-ervaringsdeskundige (namelijk ondergetekende). We kunnen geen succes garanderen, maar we garanderen wel een optimale inspanning.

Er worden géén kosten in rekening gebracht.

Bijgevoegde flyer laat in het kort zien waar het project voor staat.

Is er, in uw directe omgeving, zo’n zorgmijder? En woont/verblijft hij in de provincie Utrecht? Zoek dan eens vrijblijvend contact met ons via t.van.hees@altrecht.nl of t.rusting@altrecht.nl .

Met vriendelijke groet,

Tom Rusting
Afdelingsvoorzitter Ypsilon Utrecht
Flyer T&T

Cursus voor familieleden van mensen met bijkomende verslavingsproblematiek

Geachte heer, mevrouw,

Sorry dat ik u twee keer op één dag lastig val met mijn mailtjes; ik had eraan moeten denken om dit bericht te combineren met mijn eerdere bericht over het UMC clozapine onderzoek.
Toch waag ik het erop om u attent te maken op de kosteloze cursus “motiverende gespreksvoering” die ik u weer mag aanbieden.

Voor wie? Voor naastbetrokkenen van mensen met een psychiatrische aandoening die óók verslavingsproblemen hebben. Ze zijn, bijvoorbeeld psychosegevoelig en daarnaast zijn ze verslaafd aan sigaretten, cannabis (wiet), alcohol, hard drugs, gokken – of andere dingen die schadelijk zijn voor hun gezondheid of hun welzijn.
Wat is motiverende gespreksvoering? Motiverende gespreksvoering (in het Engels: motivational interviewing) is een gespreksmethode die veel gebruikt wordt door professionele verslavingstherapeuten. De effectiviteit daarvan is al ettelijke keren wetenschappelijk bewezen. Als u een indruk wilt hebben over die methodiek: kijk eens naar https://youtu.be/832PvoatPIQ . Een filmpje van 14 minuten.
Waarom zouden familieleden die gesprekstechniek willen leren? Omdat gebleken is dat het heel effectief is als deze gesprekstechniek ook door familieleden/naastbetrokkenen wordt toegepast in hun gesprekken met de patiënt. Een bijkomend voordeel is dat de onderlinge verstandhouding er veel beter van kan worden.
Wij familieleden hebben, vanuit onze betrokkenheid en onze bezorgdheid, de neiging om steeds weer te herhalen: stop met roken, stop met blowen, stop met drinken. We herhalen ook steeds dezelfde argumenten: slecht voor je longen, je hart, je lever en je wordt er psychotisch van. We weten eigenlijk best dat de patiënt niet eens meer hoort wat we zeggen. Hij wéét al wat onze mening is, we hoeven dat niet steeds te herhalen. We weten eigenlijk ook wel dat de patiënt alleen maar zijn verslaving zal aanpakken als hij dat zelf wil. En dat hij dat alleen zal doen op basis van zijn eigen argumenten. Niet op basis van onze argumenten, die we al tot vervelens toe hebben herhaald.
De motiverende gespreksvoering is erop gericht om zijn eigen argumenten boven water te krijgen om zijn gedrag te veranderen. En dat doen we met een respectvolle, geïnteresseerde, niet-veroordelende manier van gespreksvoering.
Is dat moeilijk om te leren? Ja, dat is moeilijk. De principes zijn weliswaar eenvoudig, maar het corrigerende en dwingende taalgebruik is bij familieleden (vooral bij ouders zoals ikzelf) zó ingeslepen, dat het veel oefening vereist om dat te veranderen.
Wanneer en waar is die cursus? Op vier opeenvolgende vrijdagochtenden vanaf 22 september. Plus een terugkom-ochtend die in overleg wordt vastgesteld. De trainingen vinden plaats in de stad Utrecht, op een nader te bepalen plek. In ieder geval zullen we zorgen voor een plek die gemakkelijk te bereiken is en waar vrij geparkeerd kan worden.
Kosten: Voor u zijn er geen kosten verbonden aan deze cursus.
Is de cursus alleen voor Ypsilon leden? Nee, lidmaatschap van Ypsilon is geen vereiste. We gaan u daar ook niet over lastig vallen als u deelneemt aan de cursus. Maar ik kan het niet laten om te vermelden dat Ypsilon (zie www.ypsilon.org) zeker nog wel extra leden kan gebruiken, omdat we dan nóg beter kunnen opkomen voor psychiatrische patiënten en hun families!
Als u interesse hebt: geef uzelf dan alvast op voor de cursus. Ook als u er nog niet zeker van bent of u die data kunt vrijmaken; u kunt zich ook weet (tijdig) afmelden. Als u gewoon antwoordt op deze mail met uw naam, email adres, telefoonnummer en het aantal mensen waarmee u komt, dan noteer ik dat en dan hoort u nog van ons.

Met vriendelijke groet,
Tom Rusting
Afdelingsvoorzitter Ypsilon Utrecht

Clozapine onderzoek door het UMC

Geachte heer, mevrouw,

Hebt u een familielid of naaste die Clozapine (merknaam Leponex) gebruikt of heeft gebruikt? Zou u in dat geval hem of haar attent willen maken op het wetenschappelijk onderzoek naar Clozapine gebruik dat bij het UMC in Utrecht plaatsvindt?

Clozapine is een antipsychoticum dat enkele belangrijke voordelen heeft:
• Het is zeer effectief en daarom wordt het vaak ingezet als andere antipsychotica niet voldoende werken
• Het helpt ook enigszins tegen de zogenaamde “negatieve symptomen” zoals verminderde motivatie en initiatief.
• Het kan de onwillekeurige bewegingen (tardieve dyskinesie) verminderen, die sommige patiënten hebben overgehouden van het gebruik van andere,
“klassieke” antipsychotica
• Het kan het risico op suïcidaliteit verminderen.

Maar Clozapine heeft, net als alle andere medicijnen, ook bijwerkingen. Onder meer:
• Net als het veelgebruikte Olanzapine (Zyprexa) bevordert het vaak de eetlust. Maar niet bij iedereen.
• Gebruikers worden er vaak slaperig van. De meeste gebruikers nemen het daarom in
vlak voor ze naar bed gaan. Maar sommigen slapen ook ’s morgens langer door.
• Gebruikers hebben soms last van speekselvloed.
• Heel belangrijk: er zijn een paar bijwerkingen die weliswaar niet zo vaak voorkomen, maar die heel gevaarlijk kunnen zijn. Om ongelukken te voorkomen moet daarom
regelmatig wat bloed worden afgenomen en onderzocht. In het begin moet dat vaak,
later minder vaak.

De wetenschappers van het UMC zijn erg benieuwd naar praktische ervaringen van Clozapine gebruikers. Misschien kunnen ze meer te weten komen over de oorzaak van de genoemde bijwerkingen. Dan kunnen wellicht in de toekomst meer patiënten profijt hebben van de voordelen van dit antipsychoticum.

Deelnemers aan het onderzoek hebben een gesprekje van ±10 minuten met één van de onderzoekers. Verder wordt bij hun periodieke bloedonderzoek een extra buisje bloed afgenomen; er is in de meeste gevallen geen extra bloedafname nodig.

Als u naastbetrokkene bent van iemand die Clozapine gebruikt of heeft gebruikt, dan hoop ik dat u dit onder zijn of haar aandacht wilt brengen.

Wie meer informatie wil, of wie eventueel wil overwegen om aan het onderzoek mee te doen, wordt verzocht om (vrijblijvend en vertrouwelijk) even een mailtje te sturen naar: cloznl@umcutrecht.nl.
Daarbij graag vermelden: voornaam, achternaam, telefoonnummer en emailadres. De onderzoekers zullen dan contact met u opnemen.
Met vriendelijke groet,
Tom Rusting
Afdelingsvoorzitter Ypsilon Utrecht

In de bijlage: de “flyer” van het UMC over dit onderzoek

Flyer Clozapine Onderzoek

Ypsilon avond op dinsdag 14 juni 2016

Beste mensen,

U wordt allemaal hartelijk uitgenodigd voor de ypsilonavond op dinsdagavond 14 juni.

Het is de laatste avond van dit seizoen alweer. Wat hebben we goede avonden samen gehad.
Avonden waarin we veel leerden van de sprekers, maar ook van elkaar!
We hebben naar elkaar geluisterd, elkaar vertrouwen gegeven en elkaar waar mogelijk ondersteund en ook bemoedigd. Wat is dat waardevol!

Deze avond zullen we een wat andere avond hebben dan normaal. Het eerste gedeelte gaan we met elkaar in gesprek over de vakantietijd.
Hoe pakken wij dit aan, rondom de zorg voor ons familielid, op zo’n manier dat we toch zelf ook vakantie kunnen vieren?
Onder het genot van een kopje koffie/thee aan we elkaar tips geven en/of ideeën hoe je ermee om kan gaan.
Het tweede gedeelte van de avond hebben we tijd ingeruimd voor ontmoeting met elkaar onder het genot van een hapje en een drankje.

Voor het drankje wordt gezorgd, hiervoor hoeft u geen financiële bijdrage te geven.

Wat betreft het hapje, daarvoor hebben wij u nodig. Wij vragen u zelf een hapje mee te brengen, maak wat lekkers, laat uw creativiteit maar stromen;). U kan natuurlijk ook in de winkel wat lekkers halen:).
We zetten alles bij elkaar op een tafel, dan kan iedereen pakken wat hem/haar het meest lijkt.

De bijeenkomst vindt, zoals gewoonlijk, plaats in het Willem Arntshuis, Lange Nieuwstraat 119. Inlopen vanaf 19.30, start om 20.00 uur. Gratis parkeren onder het gebouw.

Met vriendelijke groet,
Hyacinth Bos en Willemien Berkhof

Ypsillon avond over dagbesteding. Vakantieplannen, broers/zussen, fotografie

Geachte heer, mevrouw,

Graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

1) Op de Ypsilon avond op dinsdag 10 mei aanstaande komt Mieke van Dommelen met ons spreken over “Participatiekracht: meedoen, werken en verdienen naar vermogen”. Ik verwacht dat we vooral zullen spreken over dagbesteding: betaald of onbetaald.
Persoonlijk ken ik Mieke al jaren, en ik weet dat zij onze doelgroep heel goed kent. Ik verwacht dat we met haar goed kunnen praten over mogelijkheden voor onze familieleden om actief te zijn op een manier die voor hen haalbaar en bevredigend is.
De bijeenkomst vindt, zoals gewoonlijk, plaats in het Willem Arntshuis, Lange Nieuwstraat 119. Inlopen vanaf 19.30, start om 20.00 uur. Parkeren onder het gebouw.

2) Ik laat u alvast weten dat we op de laatste Ypsilon avond van het seizoen, op dinsdag 14 juni, weer onderling zullen praten over datgene wat ons bindt: zorgen voor, of over, een familielid met psychotische kwetsbaarheid. Het ligt voor de hand dat ook het thema “vakantie” ter sprake zal komen. U weet misschien dat onze Ypsilon avonden in de regio Utrecht tegenwoordig worden georganiseerd door WIllemien Berkhof en Hyacinth Bos. Hyacinth zou het prettig vinden als u haar alvast zou willen mailen over uw eigen vakantieplannen: samen met de patiënt, afzonderlijk, of misschien helemaal niet? Haar mailadres is: surinameconferentie@hotmail.com

3) Op 28 mei organiseert Ypsilon op landelijk niveau een bijeenkomst voor broers en zussen. Erg belangrijk, volgens mij. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht. Zie https://www.ypsilon.org/agenda/28-05-2016/19119423/voor-broers-en-zussena

4) Foto-modellen gezocht. Op verzoek geef ik u onderstaand bericht door:
Oproep: Meedoen aan fotografieproject in Het Vijfde Seizoen?

Mijn naam is Sanne Kabalt en ik ben fotograaf. In april, mei en juni woon en werk ik in Het Vijfde Seizoen, het kunstenaarsverblijf op het Altrecht terrein de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder.
Hier onderzoek ik empathie. Is er iemand die kan voelen wat jij voelt? En andersom: kan jij voelen wat iemand anders voelt? En hoe ziet empathie er eigenlijk uit?

Ik zoek mensen die met zijn tweeën op de foto en in gesprek willen gaan, in het Vijfde Seizoen. Dat kunnen twee patiënten zijn, of een patiënt en een medewerker, en heel mooi lijkt me ook: een familielid en patiënt samen.
Als dat je leuk lijkt, laat het me weten via sannekabalt@gmail.com of 0622214607. Bedankt!

Tot zover. Graag tot spoedig!

Met vriendelijke groet,

Tom Rusting

Ypsilon avonden 8 maart en 12 april 2016

Geachte heer, mevrouw,
A.s. dinsdag 8 maart is de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) het onderwerp van onze Ypsilon avond.
De WMO is in 2015 aanzienlijk gewijzigd / uitgebreid en veel belangrijker geworden voor GGZ patiënten. Beschermd Wonen GGZ, begeleiding (bij zelfstandig wonen), dagbesteding en huishoudelijke hulp zijn nu allemaal een onderdeel van de WMO. Maar ook de ondersteuning van mantelzorgers (m.n. de familie) valt onder de WMO en de maatschappelijke opvang. In de praktijk zijn de zogenaamde keukentafelgesprekken en de regionale toegang belangrijk en ondersteuning daarbij. Ook de Eigen Bijdrage, die betaald moet worden komt aan de orde.
Welke GGZ-zorg valt daarnaast nog onder de WLZ (wet langdurige zorg) en wat onder de ZVW (zorgverzekeringswet)en hoe stem je die verschillende zorg op elkaar af?
Op 8 maart a.s. zal Marga Vink, beleidsadviseur en projectleider van ‘Meedoen naar Vermogen’ van de gemeente Utrecht, op de belangrijkste aspecten van het bovengenoemde ingaan. Marga is tevens betrokken bij de Taskforce Volwaardig Burgerschap (EPA) en kent de GGZ dus goed. Uw vragen zijn uiteraard weer het belangrijkste van deze avond.
U bent van harte welkom bij deze avond in het Willem Arntszhuis, Lange Nieuwstraat 119 in Utrecht. U kunt binnenlopen vanaf 19.30. We starten om 20.00 uur en we sluiten rond 22.00 uur af.
Als u met de auto komt, dan kunt u in de parkeergarage onder het gebouw parkeren. Meld even bij de intercom dat u voor Ypsilon komt.
Met vriendelijke groet,
Tom Rusting
Afdelingsvoorzitter Ypsilon Utrecht

Ik wijs u ook alvast op de volgende Ypsilon avond, op 12 april. Dan zullen we onder elkaar praten over onze ervaringen als “familie van”. U kunt er dan voor kiezen om gewoon te luisteren naar het gesprek in de groep, maar u kunt ook zelf een onderwerp of een probleem aan de orde stellen.
De Ypsilon avonden vinden (bijna) altijd plaats op de tweede dinsdag van de maand, in het Willem Arntshuis in Utrecht.

LET OP: in februari 2016 een andere dag, een andere tijd en een andere locatie

Geachte heer, mevrouw,

Veel mensen met psychotische kwetsbaarheid krijgen antipsychotische medicijnen voorgeschreven.
Het is belangrijk dat ook wij, als naastbetrokkenen, goed toegerust zijn om met de patiënt en de psychiater te kunnen meedenken over die medicijnen. Naarmate we daar meer kennis over hebben, kunnen we ook beter gerichte vragen stellen. Vragen over de werking én de bijwerking van al die medicijnen.

Ik heb daarom professor Iris Sommer gevraagd om ons nader voor te lichten over de verschillende soorten antipsychotica. Zij heeft ons daarom uitgenodigd om onze Ypsilon avond voor één keer te houden bij het UMC, op woensdag 17 februari om 18.00 uur. We kunnen dan al onze vragen kwijt over antipsychotica.
U kent Iris Sommer wellicht al. Ze kan ingewikkelde zaken altijd heel helder uitleggen.

De “normale” Ypsilon avond op 9 februari gaat dus niet door!

Ik hoop u op 17 februari om 18.00 uur te treffen bij het UMC. De bijeenkomst zal plaatsvinden in de aula. Onder deze mail zet ik de routebeschrijving naar de aula van het UMC.

Met vriendelijke groet,
Tom Rusting

Routebeschrijving A01.107 (Aula)
Het adres van het UMC is: Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht
Bij de hoofdingang UMC loopt u links langs de receptie, route A volgen. Aangekomen bij liftplein B, gaat u links door de rode deuren de afdeling Psychiatrie op. U kiest hier de gang naar rechts en
blijft route A volgen. Bij receptie 33 slaat u linksaf de gang in en vindt u aan het eind kamer A01.107 (Aula)

Geimproviseerde nieuwsbrief met het programma voor december 2015 en januari 2016.

Er heeft zich helaas nog steeds niemand aangemeld die gaat helpen bij het maken en publiceren van een programma voor onze maandelijkse groepsavonden. Iets voor u? Laat het me alstublieft weten via ypsilonutrecht@altrecht.nl of via 06 53492975.
Voor het moment improviseer ik maar even. Ik stel het volgende voor:

Onze groepsavond van dinsdag 8 december besteden we aan gesprekken onderling. Altijd goed om de vragen en problemen waar we mee worstelen, te bespreken met anderen die in vergelijkbare situaties verkeren.

Op onze groepsavond van dinsdag 12 januari wil ik graag besteden aan het onderwerp: “Verslaving”. Drugs, alcohol, sigaretten, games.
Ik wil met name ook aandacht geven aan de (gratis) training die Victas onlangs heeft gegeven voor Ypsilon Utrecht om te leren om op een andere manier en zinvoller manier met de patiënt te spreken over verslavingsgedrag. Ik heb de eerste training als deelnemer meegemaakt. Ik was erg onder de indruk, en ook de andere deelnemers waren heel positief.
Ik wil graag uitleggen wat de belangrijkste uitgangspunten zijn van die training, en ik wil graag peilen of er belangstelling is om de training nog een keer te organiseren voor Ypsilon Utrecht.

De groepsavonden vinden plaats in het Willem Arntszhuis, Lange Nieuwstraat 119 in Utrecht.
U kunt desgewenst onder het gebouw gratis parkeren, als u aan de slagboom even meldt dat u voor de Ypsilon avonden komt.

U kunt binnenlopen vanaf 19.30. We starten om 20.00 uur en we stoppen om 22.00 uur.

Nieuwsbrief april-september 2015

Vereniging Ypsilon afd. Utrecht & Omstreken

Nieuwsbrief en Programma

 

Postadres: Heuvellaan 6, 3612 BA Tienhoven

Website: www.ypsilonutrecht.nl

 

Belangenbehartigers in de regio:

Hebt u vragen of zijn er problemen waarover u van gedachten wilt wisselen of waarbij u ondersteuning nodig acht, onze belangenbehartigers zijn graag beschikbaar om met u mee te denken over de problemen waar u als familielid mee te maken krijgt:

Voor Amersfoort e.o.: Welmoed Loots tel: 033-7549793 of 06 54282625

Voor Utrecht e.o.: Tom Rusting tel: 06 10735105 mailen: ypsilonutrecht@netland.nl.

 

 

Regiobijeenkomsten: iedere 2e dinsdag van de maand:

Tijd:            Vanaf 19.30 uur bent u welkom; dan is beschikbaar: koffie of thee, de bibliotheek, informatiefolders en uitleg

Vanaf 20.00 – 22.00 uur presentatie en gesprek

 

Plaats:       Altrecht (Stad Utrecht), Lange Nieuwstraat 119, 3512 PG Utrecht

Tel. 030-2308888

 

Route:

Met de bus: U neemt lijn 2 vanaf het Centraal Station, en stapt uit bij de halte Universiteitsmuseum in de Lange Nieuwstraat. U loopt enkele tientallen meters door, alwaar u rechts, door het ijzeren hek, de ingang naar het Willem Arntsz Huis vindt.

Met de auto: Vanuit alle richtingen houdt u Ring Utrecht Oost (A27) aan tot het knooppunt Rijnsweerd. Hier neemt u de afslag Rijnsweerd. Bij de stoplichten linksaf. Volg de borden Centrum (onder het spoor door) tot u aan een T-splitsing komt (u staat dan bij de Tolsteegsingel), hier slaat u rechtsaf. Na een paar honderd meter (iets na de Altrecht-locatie Tolsteeg aan uw rechterhand) slaat u linksaf de brug over en direct wéér linksaf de Agnietenstraat in. Vervolgens slaat u bij de eerste verkeerslichten rechtsaf de Lange Nieuwstraat in. Na circa 100 meter vindt u dan aan uw linkerhand de parkeergarage van het Willem Arntsz Huis.

U kunt in de parkeergarage van het WA Huis gratis parkeren, laat bij de ingang- intercom wel even weten dat u voor de Ypsilon avond komt.

 

Bibliotheek:

Ypsilon Utrecht beheert een kleine bibliotheek van ongeveer 130 boeken, verschillende informatieve folders en informatieve DVD’s.

De boeken kunnen natuurlijk ook worden geleend. Voor inlichtingen kunt u onze contactpersoon Els Bakker bellen: 030-2943352.

Suggesties voor de aanschaf van een bepaald boek zijn altijd welkom.

 

 

 

Steun het werk van Ypsilon, afd. Utrecht & Omstreken:

Giro NL18 INGB OOOO 215715 t.n.v. penningmeester Ypsilon Utrecht

 


Oproepen: 

Wij hebben dringend vrijwilligers nodig voor onze bijzondere activiteiten zoals: de jaarlijkse Barbecue, het uitstapje in het najaar, de Midwinterreceptie e.d.. Interesse?: bel Tom Rusting 06 10735105; schrijven kan ook: zie postadres; of mailen: ypsilonutrecht@netland.nl. Alvast hartelijk dank.

 

Mededelingen:

Herman Hartings heeft aangekondigd dat hij met onmiddellijke ingang zijn inzet en werk voor de ‘de bijzondere activiteiten’ moet stoppen in verband met persoonlijke omstandigheden. Wij hebben daar alle begrip voor en wij danken Herman en Carla heel hartelijk voor het vele en prachtige werk dat zij de laatste jaren hebben verricht  in verband met de midwinter receptie, de zomerbarbecue en de pannenkoekenboot. Herman en Carla nogmaals hartelijk dank.

 

In februari jl. was er weer zoals gebruikelijk een Midwinterreceptie voor de leden van Anoiksis en Ypsilon. Ook deze keer was deze dag weer een groot succes met een gezellige invulling en heerlijk eten. De vele aanwezigen op deze dag hebben genoten en denken er graag aan terug. Alle vrijwilligers hartelijk dank.

 

 

PROGRAMMA: April t/m Oktober 2015

 

Dinsdag: 14 april 2015

Thema:   Begeleid Reizen / Open Gespreksavond

Spreker:   Lennie Meijer / Kwintes Begeleid Reizen met een glimlach

 

Kwintes organiseert laagdrempelige en betaalbare vakanties. Bij alle vakanties is begeleiding aanwezig. Iedereen met een indicatie, beschikking of PGB kan mee.

Vanavond komt Lennie Meijer hierover vertellen en vragen beantwoorden.

Zie folder ‘Begeleid Reizen’ in deze nieuwsbrief.

Na de pauze is deze speciale avond bedoeld voor alle leden maar vooral voor de wat nieuwere leden in onze regio. Dan kunt u informeel uw eigen zorgen en problemen rond uw patiënten bespreken met andere Ypsilon leden, waaronder enkele belangenbehartigers die veel ervaring en kennis hebben en die ook goed de weg weten in de regionale GGZ. Welkom op deze informele avond.

 

Dinsdag: 12 mei 2015

Thema:   Begeleid Wonen en Dagbesteding

Spreker:   Joost Coffeng en Henk van Rees / van Lister

 

Een belangrijk en steeds weer terugkeren thema is het onderwerp:

waar kunnen onze mensen veilig wonen. We hebben Joost Coffeng en Henk van Rees van Lister (Samen werken aan herstel) gevraagd en zij zijn bereid een presentatie over de woonmogelijkheden en Dagbesteding van de Lister te komen geven. U bent zeer welkom om al uw vragen te stellen op deze avond.

 

Dinsdag:     9 Juni 2015

Thema:      Mentorschap – Bewindvoering – Wettelijke vertegenwoordiging

Spreker:     Anne Slingerland – Mentorschap Midden Nederland

 

Enkele patiënten zijn niet in staat om zelf hun financiën te regelen, of om zelf belangrijke beslissingen te nemen over (bijvoorbeeld) medische behandelingen. In zo’n geval kan er besloten worden dat iemand anders op bepaalde deelgebieden de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt wordt.

Anne Slingerland zal een voorlichting verzorgen over wettelijke vertegenwoordiging. Als Senior Coördinator verbonden aan Mentorschap Midden Nederland zal Anne Slingerland graag al uw vragen m.b.t. de wettelijke vertegenwoordiging van onze patiënten beantwoorden.

 

In Juli en Augustus vinden geen ontmoetingsavonden plaats.

 

Dinsdag:     8 September 2015

Thema:      Open Gespreksavond

 

Een speciale avond bedoeld voor alle leden maar vooral voor de wat nieuwere leden in onze regio. Er zal gelegenheid zijn om uw eigen zorgen en problemen rond uw patiënten te bespreken met andere Ypsilon leden, waaronder enkele belangenbehartigers die veel ervaring en kennis hebben en die ook goed de weg weten in de regionale GGZ.

Welkom op deze informele avond.

 

 

Dinsdag:     13 Oktober 2015

Thema:      Suïcide

Spreker:     Laura van Goor – Psychiater FACT – Centrum Altrecht Utrecht

 

Wat willen mensen die zelfmoordgedachten hebben? Iemand, die naar ze luistert. Iemand, die de tijd neemt om echt te luisteren. Iemand, die niet oordeelt, advies of een mening geeft, maar al z’n aandacht. Meer weten?

Laura van Goor weet meer en wil graag met u over eventuele behandeling, opvang en problemen hieromtrent praten en uw vragen beantwoorden.

U bent zeer welkom deze avond.

 

Dinsdag:     10 November 2015

Thema:      Samenwerking tussen de FACT teams en de Wijkteams

Spreker:     Gerard de Valk en Albert van Keijzerswaard / FACT team Altrecht Utrecht

Nadere informatie staat in de volgende Nieuwsbrief.

 

 

Begeleid reizen 2015:

(zie ook bijgaande flyer)

Begeleid reizen is een cliëntgestuurd initiatief met een glimlach. Wij organiseren laagdrempelige en betaalbare vakanties en hebben voor ieder wat wils.

Bij alle vakanties is begeleiding aanwezig. Iedereen met een indicatie, beschikking of PGB kan mee. Wel wordt zelfredzaamheid en een handje meehelpen op prijs gesteld.

Meer informatie:

telefoon: 0800 594 68 37 – dit is een gratis nummer

bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur

e-mail: begeleidreizen@kwintes.nl

Bij deelname ontvang je uitgebreide informatie over de reis.

Begeleid reizen biedt ook ondersteuning bij reizen op maat.

Prijswijzigingen voorbehouden.

Begeleid reizen Kwintes, antwoordnummer 79052 | 3700 AB Zeist

Rek. nr. IBAN NL18 RABO 01437238 55 t.n.v. Kwintes BR + betreffende reis

 


Nieuwsbrief oktober 2014 t/m januari 2015

Vereniging Ypsilon afd. Utrecht & Omstreken

Nieuwsbrief en programma: Oktober 2014 t/m Januari 2015

Postadres: Heuvellaan 6, 3612 BA Tienhoven
E-mailadres : ypsilonutrecht@netland.nl
Website: www.ypsilonutrecht.nl
Tel. 06 10735105

Ypsilon heeft belangenbehartigers in de regio.
Hebt u vragen of zijn er problemen waarover u van gedachten wilt wisselen of waarbij u ondersteuning nodig acht, dan kunt u bellen naar 06 10735105.

Belangenbehartiger voor Marokkaanse familieleden:
Abdelaziz Boutahar – tel. 06 11385024 of 030-2200716

Bibliotheek tijdens groepsavonden: Els Bakker – Tel. 030 – 2943352

Bezoek onze regiobijeenkomsten iedere 2e dinsdag van de maand:

Tijd: Vanaf 19.30 uur is de bibliotheek/informatietafel open
Vanaf 19.30 – 20.00 uur is koffie en thee beschikbaar
Vanaf 20.00 – 22.00 uur presentatie en gesprek

Plaats: Altrecht (Stad Utrecht)
Lange Nieuwstraat 119
3512 PG Utrecht
Tel. 030-2308888

Route:
Met de bus: U neemt lijn 2 vanaf het Centraal Station, en stapt uit bij de halte Universiteitsmuseum in de Lange Nieuwstraat. U loopt enkele tientallen meters door, alwaar u rechts, door het ijzeren hek, de ingang naar het Willem Arntsz Huis vindt.
Met de auto: Vanuit alle richtingen houdt u Ring Utrecht Oost (A27) aan tot het knooppunt Rijnsweerd. Hier neemt u de afslag Rijnsweerd. Bij de stoplichten linksaf. Volg de borden Centrum (onder het spoor door) tot u aan een T-splitsing komt (u staat dan bij de Tolsteegsingel), hier slaat u rechtsaf. Na een paar honderd meter (iets na de Altrecht-locatie Tolsteeg aan uw rechterhand) slaat u linksaf de brug over en direct wéér linksaf de Agnietenstraat in. Vervolgens slaat u bij de eerste verkeerslichten rechtsaf de Lange Nieuwstraat in. Na circa 100 meter vindt u dan aan uw linkerhand de parkeergarage van het Willem Arntsz Huis.
U kunt in de parkeergarage van het WA Huis gratis parkeren, laat bij de intercom/ingang wel even weten dat u voor de Ypsilon avond komt.

Steun het werk van Ypsilon, afd. Utrecht & Omstreken Giro 215715 t.n.v. penningmeester Ypsilon Utrecht

Bibliotheek:
Ypsilon Utrecht beheert een kleine bibliotheek van ongeveer 130 boeken, verschillende informatieve folders en informatieve DVD’s.
De boeken zijn ingedeeld volgens enkele rubrieken:
A. Algemeen:
informatie over schizofrenie, de verschijnselen, medicijnen, behandeling.
D. Dubbeldiagnose
K. Kunst: beeldende kunst en gedichten.
L. Literatuur:
(auto)biografische verhalen en romans over het beleven van schizofrenie.
P. CCD (Care & Cure Development):
ontwikkelingen van zorg, behandeling op een specifiek psychiatrisch gebied.
Z. Zorg
De boeken kunnen natuurlijk ook worden geleend.
Suggesties voor de aanschaf van een bepaald boek zijn welkom. Voor inlichtingen kunt u bellen met de contactpersonen: zie voorpagina.

Oproepen:
Wij hebben dringend vrijwilligers nodig voor onze bijzondere activiteiten zoals: de jaarlijkse Barbecue, het uitstapje in het najaar, de Midwinterreceptie e.d.. Interesse?:
bel Herman Hartings 06 511 928 48 of 06 10735105; schrijven kan ook: zie postadres; of mailen: ypsilonutrecht@netland.nl. Alvast hartelijk dank.

Mededelingen:
Graag attentie voor het volgende:

Dinsdag 14 oktober zal onze Ypsilonavond op een andere locatie plaatsvinden:
Aula van het Universitair Medisch Centrum Utrecht – UMC Utrecht
Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (zie kaart verderop)
20.00 uur tot ca. 22.00 uur – incl. koffie / thee

Een van onze allereerste leden –Mevrouw Lies de Haas (Han de Haas fonds) is op dit moment vanwege een operatie opgenomen in een verzorgingshuis. Wilt u haar een bezoekje brengen of haar bellen:
Woonzorgcentrum Bunninchem – Bunnik / Tel: 0621824725
Burgemeester van de Weijerstraat 26 / kamer 28, 3981 EJ Bunnik

Onze jaarlijkse BBQ:
De BBQ (12 juli jl.) was weer een groot succes, rond de 60 bezoekers werden geregistreerd. Er waren naast Anoiksis- ook veel Ypsilonleden deze keer gekomen, blijkbaar waren de mensen na de midwinter receptie erg enthousiast en hebben aan mond tot mond reclame gedaan. Geweldig!
De BBQ begon met koffie/thee en heerlijke koek. Daarna werd er een quiz gehouden, waaraan iedereen enthousiast deelnam. De eerste 3 winnaars mochten een prijs uitkiezen, voor alle andere bezoekers bleef ook nog iets uit te zoeken. Het was intussen etenstijd geworden. Naast de nodige, superlekkere salades deed ons ook dit keer weer het heerlijke vlees watertanden. Het eten werd muzikaal begeleid door een zanger/gitarist, hij zat op zijn gemak tussen de cliënten te spelen.
Zoals altijd kreeg na afloop iedereen nog een aardigheid mee naar huis, wederom geschonken uit het Han de Haas fonds.
Hartelijk dank aan Herman Hartings en zijn team (Anoiksis en Ypsilon leden).

PROGRAMMA:
Maanden September tot December 2014

Dinsdag: 14 oktober 2014
Thema: Wetenschappelijk nieuws in het UMC
Spreker: prof. dr. Iris Sommer

Op dit moment zijn er wetenschappelijke onderzoeken gaande in het UMC. Aangezien wij Ypsilon leden het altijd erg interessant en boeiend vinden om alles over deze onderzoeken te horen, hebben wij Prof. Dr. Iris Sommer gevraagd erover te vertellen. Zij is graag bereid dat allemaal weer eens aan ons uit te leggen, en zij nodigt ons daarom uit om in de Aula van het Universitair Medisch Centrum Utrecht naar haar te komen luisteren, daar heeft zij alles bij de hand om ons goed te kunnen bijpraten.
De aula is A01.171 en bevindt zich op de afdeling Psychiatrie (in bouwdeel A bij het kruisje zie plattegrond pag. 4).
We zien u graag in de aula van Prof. Dr. Iris Sommer – (19.30 uur – 22.00).

Woensdag: 29 oktober 2014
Thema: Najaarsuitstapje
Spreker: Herman Hartings en andere vrijwilligers

Zie de aparte uitnodiging op pagina 5

Dinsdag: 11 November 2014
Thema: Criminaliteit en zwakke psychische toestand jongeren
Spreker: Hans Slijpen – Politie Utrecht – Accountmanager GGZ

Enkele leden hebben naast de zorg voor een psychotisch kwetsbaar familielid ook nog het volgende probleem: Zij hebben een psychotisch kwetsbaar familielid dat onverhoopt ook in aanraking komt met het criminele circuit en niet bij machte is om daar uit te komen, of niet beseft dat hij/zij er in zit omdat criminelen hem/haar aansturen.
Zijn er mogelijkheden om deze kwetsbare jongeren te helpen of inzicht te geven zodat ze zichzelf kunnen helpen?
Op deze vraag zal Hans Slijpen deze avond proberen antwoord te geven en met u de mogelijkheden bespreken die de samenwerking Politie Utrecht met de GGz kan bieden. U bent van harte welkom op deze avond met al u vragen.

Dinsdag: 9 December 2014
Thema: Open Gespreksavond

Een speciale avond bedoeld voor alle leden maar vooral voor de wat nieuwere leden in onze regio. Er zal gelegenheid zijn om uw eigen zorgen en problemen rond uw patiënten te bespreken met andere Ypsilon leden, waaronder enkele belangenbehartigers die veel ervaring en kennis hebben en die ook goed de weg weten in de regionale GGZ.
Welkom op deze informele avond.

Dinsdag: 13 Januari 2015
Thema: Medicatie
Spreker: Steven Kuijl – Psychiater Altrecht ABC Utrecht

Medicatie is een belangrijk onderwerp voor onze leden, medicatie speelt immers een grote rol – zo niet de grootste rol – in het leven van onze familieleden. Daarom hebben wij Steven Kuijl benaderd een avond aan medicatie te wijden.
Steven Kuijl geeft toelichting en informatie omtrent de meest gebruikte medicijnen voor ‘psychotisch kwetsbaren’ en hij zal zeker uw vragen kunnen beantwoorden.
We zien u graag deze avond, u bent zeer welkom met uw vragen.

9 september jl. genoten de aanwezige leden van een bijzonder interessante avond. Judith Vuyk – psychiater en directeur van Altrecht kwam vergezeld van Steven Scholtus, ervaringswerker van acute psychiatrie en Jetske Pelleboer en Marian de Jong van VKB (Voortgezette Klinische Behandeling) ons vertellen over de ontwikkelingen binnen de Willem Arntsz divisie van Altrecht, waar de locatie Willem Arntsz huis op de Lange Nieuwstraat 119 onder valt, en ook het ABC huis aan de Lange Nieuwstraat 52). Hier zijn bijzonder interessante ontwikkelingen te bespeuren – het maakt ons nieuwsgierig naar het vervolg.
Ypsilon- Anoiksis
Uitnodiging voor de dagtocht op
Woensdag 29 oktober 2014
11.00 tot ca. 15.00 uur

De jaarlijkse dagtocht (de 14e alweer) voor de leden van Anoiksis en de patiënten van Ypsilonleden is op woensdag 29 oktober 2014.
10.45 uur worden de deelnemers verwacht op het Moreelsepark, langs de Catharijnesingel, te Utrecht. Om 11.00 uur precies vertrekt de bus naar Leerdam.
Om 12.00 uur gaan we aan boord van een boot voor een 2 uur durende boottocht. We varen over de Linge langs mooie dorpjes en we gaan zelfs een keer door een heuse sluis. Aan boord gaan we genieten van alles wat er te zien is en van – uiteraard – onbeperkt pannenkoeken eten, de koffie, melk, thee en een ijsje zijn bij de prijs inbegrepen. Verdere consumpties zijn voor eigen rekening.
Om 14.00 uur vertrekken we weer naar Utrecht, daar zullen wij rond 14.45 uur weer aankomen!

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? bel dan gerust!!!! Tel.: 06 511 928 48.

We hopen weer op een fijne dagtocht.
Ga je ook mee? Meld je dan z.s.m. aan met het onderstaande formulier. Dan rekenen wij op je komst.
Heb je je opgegeven, maar ben je door omstandigheden verhinderd, meld je dan ook weer af bij: Herman Hartings – tel. 06 511 928 48.
Eigen bijdrage: € 5,00 per persoon, te voldoen bij het instappen in de bus.
—–Aanmeldingsstrook————————————————————————-
Ik geef mij op voor de dagtocht op woensdag 29 oktober 2014:
S.v.p. duidelijk schrijven!
Naam:………………………………………………………………………….
Voornaam:……………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………….
Telefoon:……………………………………………………………………..
Mijn bijdrage van € 5,00 betaal ik bij het instappen in de bus.
Aankruisen: O ik ben lid van Anoiksis
O ik ben geen lid van Anoiksis
Deze aanmelding vóór 4 oktober zenden/mailen aan: c.calkhoven@ziggo.nl
Of bellen tel. 06-511 928 48, of per post: Herman Hartings, F.Koolhovenstraat 113,
3555 VH Utrecht.